Bezpečnost fondů

TradeFXHub používá nejpřísnější opatření k zajištění bezpečnosti a soukromí vašeho účtu. Finanční prostředky obchodníka a společnosti jsou drženy zcela samostatně a jsou denně sledovány, aby se zaručila průběžná segregace účtů. Rovněž pravidelně předkládáme finanční zprávy regulačním orgánům a držíme dostatečný kapitál, aby pokryli všechny zůstatky klientů po celou dobu.

TECHNOLOGICKÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Robustní firewally chrání všechny přenosy dat

Vícevrstvé šifrování SSL chrání integritu vašeho účtu

PCI Compliant